Een massageconsult duurt inclusief voorgesprek en afronding ongeveer 5 kwartier en kost € 67,50

Er bestaat ook een mogelijkheid om met mij en met mijn manier van werken kennis te maken door middel van een kennismakingsconsult
van 45 minuten voor € 35,-

Ik ben aangesloten bij de VNT, in veel gevallen vergoeden de ziektenkostenverzekeraars (een deel van) het consult.